Årsmøte 2011

På årsmøtet i sykkelklubben som vart halde i foajeen på Ørskoghallen 19.10 vart det valt styre for klubben. Styret skal i denne omgang konstituere seg sjølve, noko som vil skje i løpet av første dagane. Medlemmane i styret er Kjetil Ramsvik, Jann Olsen, Anne Britt Sjøholt, Ola Mogstad, Tor Inge Vestre og Heidi Balseth.


Referat frå årsmøte vil bli lagt fram her.