Please update your Flash Player to view content.

Møte i sykkelklubben

Møte i sykkeklubben i Ørskoghallen


Onsdag 21. september kallar vi inn til møte i sykkelklubben.  

Tema for dagen er korleis sykkeklubben kan bidra til å auke interessa for sykling og korleis sykkeklubben kan legge til rette for at flest mogleg vil vere med i eit slikt fellesskap.

Alle er invitert både medlemmar og dei som kanskje kunne tenke seg å bli med.