Klassiske situasjoner er at syklisten havner i blindsonen til store biler, slurver med å bruke lys og refleks eller glemmer å gi tydelig tegn. Vi har også flere eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen eller slurver med å bruke blinklys.

70 % har opplevd aggresjon

En ny TØI-rapport viser også et høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister. 70 % av syklistene har opplevd truende og aggressive bilister. Rapporten viser at det er de syklistene som selv er mest aggressive, som opplever mest aggresjon fra bilister.

Sykkelbruken øker

Nasjonal transportplan legger opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene. Det er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten, men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene øker i takt med sykkelbruken.

Målet for kampanjen er derfor å bygge kunnskap og øke forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker.

Bilister og syklister må dele vegen

Bilister og syklister må regne med å dele på vegen. Vi skal fortsette å bygge separate sykkelanlegg, men vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Noen ganger må syklister ut på vegen. Sykkelvegen krysser veger og avkjørsler, og treningssyklister må bruke landevegen som treningsarena. Gang- og sykkelvegene er beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur. De er ikke bygd for så rask fart som treningssyklistene holder.